Хувь хүний ​​орлогын албан татварын мэдүүлэг

Хувь хүний ​​орлогын албан татварын мэдүүлэг

Хувь хүний ​​орлогын албан татварын мэдүүлэг
Гадаадын боловсон хүчинд тавих татварын менежментийн шаардлагын дагуу ажилд орохоор бүртгүүлсэн гадаадын ажилтнууд хувь хүн орлогын албан татварын жилийн тайланг он дууссанаас хойш 3 сарын хугацаанд өгөх ёстой. Энэ нь гадаад ажиллагсад Хятадад хичнээн удаан хугацаагаар оршин сууж байсан, оршин суугч татвар төлөгч эсэх, жилийн орлогоос үл хамааран ажлын байрны бүртгэлийг бөглөсөн тохиолдолд жилийн мэдүүлэг өгөх шаардлагатай гэсэн үг юм. Эдгээр тунхаглалын журам нь эх газарт үйлчилж буй Хонконг, Макао, Тайванийн ажилтнуудад мөн хамаарна.

Лавлагаа илгээнэ үү

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт

Хувь хүний ​​орлогын албан татварын мэдүүлэг

Гадаадын боловсон хүчинд тавих татварын менежментийн шаардлагын дагуу ажилд орохоор бүртгүүлсэн гадаадын ажилтнууд хувь хүн орлогын албан татварын жилийн тайланг он дууссанаас хойш 3 сарын хугацаанд өгөх ёстой. Энэ нь гадаад ажиллагсад Хятадад хичнээн удаан хугацаагаар оршин сууж байсан, оршин суугч татвар төлөгч эсэх, жилийн орлогоос үл хамааран ажлын байрны бүртгэлийг бөглөсөн тохиолдолд жилийн мэдүүлэг өгөх шаардлагатай гэсэн үг юм. Эдгээр тунхаглалын журам нь эх газарт үйлчилж буй Хонконг, Макао, Тайванийн ажилтнуудад мөн хамаарна.

"Хувь хүний ​​орлогын албан татвартай холбоотой хэд хэдэн бодлогын асуудлаар Сангийн яам, Татварын ерөнхий газрын мэдэгдэл" -ийн 2-р зүйлд заасны дагуу ([1994] Цайшуизи No 20) дараахь орлогыг хувь хүний ​​орлогын албан татвараас түр чөлөөлнө: гадаад бэлэн бус болон бодит нөхөн олговрын хэлбэрээр байгаа иргэдээс авсан орон сууцны татаас, хоол хүнсний татаас, нүүлгэн шилжүүлэх төлбөр, угаалгын газрын төлбөр; боломжийн стандартын дагуу гадаадын иргэдийн олж авсан дотоодын болон хилийн чанад дахь бизнесийн татаас; гэр бүлийн айлчлалын төлбөр, хэлний бэлтгэлийн төлбөр, гадаадын иргэдийн олж авсан хүүхдийн сургалтын төлбөрийг тухайн орон нутгийн татварын алба хянан баталдаг. Боломжийн хэсэг. Гадаадын иргэд дээрх татаасын орлогыг авахдаа хувь хүний ​​орлогын албан татварыг мэдүүлэх, төлөх, суутгахдаа холбогдох хүчин төгөлдөр гэрчилгээ, туслах материалыг бүрдүүлж өгөх ёстойг тэмдэглэх нь зүйтэй. Татвар төлөгч буюу суутган төлөгчтэй харьцах асуудлыг эрх бүхий татварын алба шийдвэрлэнэ. Татварын мэдүүлсэн орлогыг зүйл бүрээр хянаж үздэг. Холбогдох баримт бичиг, дагалдах материал нь дээр дурдсан татвараас чөлөөлөх татаас нь оновчтой болохыг нотолж чадахгүй бол эрх бүхий татварын алба татвар төлөгч эсвэл суутган төлөгчөөс үүнийг тодорхой хугацаанд дахин өгөхийг шаардана. Хүчин төгөлдөр гэрчилгээ, нэмэлт материалыг гаргаж өгөөгүй татаасын хувьд татварын эрх бүхий байгууллага татварын зохицуулалт хийх эрхтэй. Дээр дурдсан татварын хөнгөлөлтөөс гадна гадаадын иргэд дотоодын хишиг даатгалын шимтгэл, эмнэлгийн анхан шатны даатгалын шимтгэл, ажилгүйдлийг Хятадын журмын дагуу төлдөг. Хувь хүний ​​орлогын албан татварыг тооцохдоо даатгалын шимтгэл, орон сууц барьцаалсан хөрөнгийг татвар төлөхөөс өмнө суутгаж болно. БНХАУ-ын татварын тухай хуульд гадаадын иргэдийн төлсөн гадаадын даатгалын шимтгэлийг хувь хүний ​​орлогын албан татварын албан татвар ногдуулах орлогоос хасч тооцохгүй байхаар заасан болохыг анхаарах нь чухал юм.

Халуун шошго: Хувь хүний ​​орлогын албан татварын мэдүүлэг, компани, хятад

Холбоотой ангилал

Лавлагаа илгээнэ үү

Асуултаа доорхи хэлбэрээр өгөх боломжтой. Бид 24 цагийн дотор танд хариу өгөх болно.
验证码,看不清楚?请点击刷新验证码